შეკითხვა:

1,რხვითი კონტურის ინდუქციურობაა 5მჰნ განსაზღვრეთ კონდენსატორის ტევადობა თუ კონტური რეზონანსშია 471მ სიგრძის ტალღებთან.

2.ვაგონში 40ნ/მ სიხისტის ზამბარაზე 0,4კგ მასის ბურთულა კიდია.განსაზღვრეთ ვაგონის სიჩქარის მოდული,რომლის დროსაც ბურთულის რხევის ამპლიტუდა იქნება მაქსიმალური,თუ რელსის სიგრძეა 12,5მ

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე

------------------------------------

p.s.  გაპარულია შეცდომა ტევადობის ფორმულაში.... უნდა ეწეროს   C = \(\frac{\lambda ^{2}}{4\pi ^{2}c^{2}L}\)