შეკითხვა:

ჭაში ვარდება ქვა. 6წმ-ის შემდეგ ჭასთან მდგომმა ადამიანა გაიგონა წყლის ზედაპირზე ქვის დავარდნის ხმა. განსაზღვრეთ წყლის ზედაპირამდე ჭის სიღრმე. თუ ბგერის სიჩქარის მოდული 330მ/წმ-ია

პასუხი:

6 წმ  წარმოადგენს ორი დროის ინტერვალის ჯამს:

1) უსაწყისო სიჩქარით თავისუფალი ვარდნით h სიმაღლის გავლის დრო tვარდ =\(\sqrt{\frac{2h}{g}}\) = \(\sqrt{\frac{h}{5}}\)

2)  წყლის ზედაპირზე დაცემისას აღძრული ბგერის (დგლუმფ..laugh) ამოსვლის დრო  tბგ =\(\frac{h}{330}\)   ანუ     \(\sqrt{\frac{h}{5}}\) + \(\frac{h}{330}\) = 6   

შემოიტანე აღნიშვნა  \(\sqrt{\frac{h}{5}}\) = x >0   -------.>>>  h = 5x ----->>>>  x + x2/66 = 6 --->>>

x+ 66x - 6•66 = 0    ....... ამოხსენი  ................

----------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის