შეკითხვა:

ელექტრული ველის დაძაბულობის რა მნიშვნელობისას დაიწყება წყალბადში თავისთავადი განმუხტვა,თუ თავისუფალი განარბენის საშუალო სიგრძე 5მკმ-ა, ხოლო მოლეკულების იონიზაციის ენერგია 2,5\cdot 10^{-18}ჯ-ია..რა სიჩქარე ექნება ელექტრონს წყალბადის ატომთან შეჯახებისას?

პასუხი:

მოცემულია: \(d=5\)მკმ=\(5\cdot 10^{-6}\)მ, \(W=2,5\cdot 10^{-18}\)-ჯ. უნდა ვიპოვოთ \(E\) და \(v\).

1)ელექტრობის თეორიიდან გამომდინარეობს, რომ:

\(W=eU=eEd; E=\frac{W}{ed}=\frac{2,5\cdot 10^{-18}}{1,6\cdot 10^{-19}\cdot 5\cdot 10^{-6}}\approx 3,1\cdot 10^{6}\)ვ/მ.

2)ენერგიის მუდმივობის კანონის თანახმად:

\(W=\frac{mv^{2}}{2}; v=\sqrt{\frac{2W}{m}}=\sqrt{\frac{2\cdot 2,5\cdot 10^{-18}}{9,1\cdot 10^{-31}}}\approx 2,3\cdot 10^{6}\)მ/წმ;