შეკითხვა:

 მზიდან კომეტა  ჰალვეამდე უდიდესი მანძილია 35,4 Rდ, (Rდ – დედამიწის ორბიტის საშუალო რადიუსია) უმცირესი - 0,6Rდ . ბოლოს მზის მახლობლად იგი 1986 წელს შეამჩნიეს. რომელ წელს გამოჩნდება იგი კვლავ მზის მახლობლად?

პასუხი:

 

ამოცანის პირობის რიცხვითი მონაცემების  სიზუსტეზე თავს ნამდვილად ვერ დავდებთ, მაგრამ ამოხსნის მეთოდს კი შემოგთავაზებთ