შეკითხვა:

დისკოზე მოთავსებული სხეული მასთან ერთად ბრუნავს.დისკოს ბრუნვის სიხშირის ორჯერ გაზრდისას მასზე მოქმედი უძრაობის ხახუნის ძალის მოდული F=6 ნ-ით გაიზარდა.განსაზღვრეთ ხახუნის ძალის მოდული პირვანდელი სიხშირისას. წინასწარ ძალიან დიდი მადლობა!

პასუხი:

--------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე