შეკითხვა:

ასტრონომიას ან ასტროფიზიკას თუ შევეხებით საერთოდ? მაინც ფიზიკის ნაწილებია ეგეც...

პასუხი:

ჩვენს გეგმაში შედის ასტრონომიის თეორიაც, მაგრამ პირველ რიგში საიტის სახელიდან და ზოგადად ხალხის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ვდებთ უშუალოდ ფიზიკის თეორიას. ვინაიდან ცალკე ფიზიკის თეორიაც საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, ამიტომ დაახლოებით ახალი სასწავლო წლიდან ვფიქრობთ აასტრონომიის დაწყებას.