შეკითხვა:

კონკრეტულად რას გვიჩვენებს ციკლური სიხშირე? მადლობა წინასწარ.

პასუხი:

პასუხი იხილე  ბმულზე  http://physics.aidio.net/index.php/kitxva-pasuxi?view=question&id=504