შეკითხვა:

რა მუშაობა სრულდება m=422კგ  მასის სხეულის 4 მეტრ სიმაღლეზე 2 წამში თანაბარაჩქარებული ატანისას? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი: