შეკითხვა:

გზის ჰორიზონტალურ უბანზე ავტომობილი უხვევა 32მ რადიუსის მოსახვევში,მოდულით 8მ წმ სიჩქარით.განსაზღვრეთ გზასთან თვლების ხახუნის კოეფიციენტი.

პასუხი:

პასუხი იხილე ბმულზე    http://physics.aidio.net/index.php/kitxva-pasuxi?view=question&id=606