შეკითხვა:

ჰორიზონტალურ გზაზე მოდულით 20მ/წმ სიჩქარით მოძრავი1ტ მასის ავტომობილი დაამუხრუჭს. განსაზღვრეთ შესრულებული მუშაობა. 200 000 იქნება ხო.

პასუხი:

დაამუხრუჭეს... ანუ მისი კინეტიკური ენერგია დააგდეს(შეამცირეს)  ნულამდე:

A = (mv2) / 2 = ხო     laugh