შეკითხვა:

რა აჩქარებით უნდა ამოძრავდეს ბაგირი ტვირთით, რომ ბაგირის დაჭიმულობის ძალა 2,5 ჯერ გაიზარდოს?

პასუხი:

თავიდან ტვირთი უბრალოდ დაკიდებულია ბაგირით... იგი უძრავია - ე.ი. ტვირთის სიმძიმის ძალა გაწონასწორებულია ბაგირის დაჭიმულობის  T1=T ძალით, ანუ   mg = T.   შემდეგ ბაგირის დაჭიმულობის ძალა გაზარდეს 2,5 -ჯერ -  T2=2,5T=2,5mg  (ბაგირი ზემოდან  რაღაც საშუალებით გაჭიმეს) - ანუ ტოლქმედი განსხვავებულია ნულისაგან, რის შედეგად ბაგირიც და ტვირთიც ამოძრავდნენ a აჩქარებით. დავწერთ ნიუტონის მეორე კანონს:    T2 - mg = ma ...........2,5mg - mg = ma ....

აქედან კი აჩქარება:   a = 1,5g = 15 მ/წმ2

----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე