შეკითხვა:

გთხოვთ მიპასუხოთ, სასწრაფოდ მჭირდება <3 რამდენია ფაიფურის კუთრი სითბოტევადობა?

პასუხი:

0.26  cal/gramoC

1085 J/kgoC