შეკითხვა:

20 კგ მასის სილიანი ურიკა მოძრაობს გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე  2 მ/წმ სიჩქარით . სილაში შვეულად ვარდება 4 კგ მასის ბირთვი და მოძრაობს ურიკასთან ერთად . იპოვეთ ურიკის სიჩქარე ბირთვის დავარდნის შემდეგ

პასუხი:

M - სილიანი ურიკის მასა

m - ბირთვის მასა

v- სილიანი ურიკის სიჩქარე

V - საბოლოო სიჩქარე = ?

იმპულსის მუდმივობის კანონის თანახმად

\(Mv_{1}=(M+m)V\)

აქედან

\(V=\frac{Mv_{1}}{M+m}\)

ჩასვით შესაბამისი რიცხვითი მნიშვნელობები