შეკითხვა:

განსაზღვრეთ  ალუმინის მავთულის განიკვეთის დართობი და სიგრძე,თუ მისი წინაღობაა 0,1 ომი,მასა კი-54გ

პასუხი:

იხილე ბმული