შეკითხვა:

წრედის ბოლოებზე ძააბვა 90 ვოლტია. პირველი და მეორე ნათურები ერთნაირია (ორი ნათურა პარალელურად არის შეერთებული. აქედან ზედა მეორეა ხოლო ქვედა მესამე. ამასთან მიმდევრობით მიერთებულია პირველი ნათურა) . მესამე ნათურის წინაღობა ოთხჯერ მეტია პირველსაზე. განსაზღვრე ძაბვა პირველი ნათურის ბოლოებზე. ნახაზი ვერ ავტვირთე :( გტხოვთ დამეხმარეთ

პასუხი:

--------------

ოლეგი გაბრიაძე