შეკითხვა:

ჰორიზონტალურ გზაზე თანაბრად მოძრავი მანქანა დაამუხრუჭეს რომლის სჩქარეა 20 მ.წმ ხოლო მასა 1ტ. გაიგეთ მუშაობა

პასუხი:

დაიხმარე მსგავსი ამოცანა