შეკითხვა:

400 კგ მასის აგურით დატვურთული კონტეინერი მოდულით 10 მ/წმ სიჩქარიით ააქვთ შვეულად . განსაზღვერეთ 20 წმ-ში შესრულებული მუშაობა და სიმძლავრე

პასუხი:

შვეულად ზევით  თანაბარი მოძრაობა  ნიშნავს, რომ სიმძიმის ძალა გაწონასწორებულია ამწევი ძალით: mg = F

ამწევი ძალის მუშაობა   A = F•S = mg•vt = ...??(ჯ) ....  განვითარებული სიმძლავრე კი

 P = A/t = ...????(ვტ)