შეკითხვა:

Mogesalmebit :) ori amocana maqvs da tqveni daxmareba mchirdeba orives dadeba ar mindoda ubralod dzalian rom ar mchirdebodes ar shegacuxebdit :D

1)ძაფზე რომლის სათავეა A ბოლო კი B დაკიდებულია ორი ერთნაირი 0.2 გ მასის ბურთულა რომლებიც დამუხტულია ერთნაირად 10ნკ პირველი ბურტულა დაკიდებულია შუაში C წერტილზე მეორე კი ბოლოშI B წერტილზე მათ შორის მანძილია  3 სანტიმეტრით იპოვეთ ძაფის დაჭიმულობის ძალა AC მონაკვეთზე და CB ზე

2) თანაბრად დამუხტული Q ბურთულები  მოთავსებულია ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებზე რა სიდიდის მუხტი უნდა მოვათავსოთ სამკუთხედის შუაში (იგულისხმება მედიანების გადაკვეთის წერტილი) რომ სისტემა წონასწორობაში მოვიდეს ? სამკუთხედის გვერდია a

ui da martla tqvens videoebs vuyure dzalian momecona bevri ram viscavle da iqneb msgavs problemebze gaaketot kide :D madlobt winascar da video gakvetilebistvisac

პასუხი:

შენიშვნა:  სასურველი იყო       T1   და  T1/   ვექტორი შედარებით გრძელი ამეღოsmiley

-----------------------------------

შეგიძლია ტრიგონომეტრიული ფორმულების მაგივრად  გამოიყენო პითაგორას თეორემა.... როცა ასეთ ამოცანას შეეჭიდები   ტოლგვერდა სამკუთხედი ''დაღეჭილი'' უნდა გქონდეს 

დაიხმარე მე - 5  და მე -6   გვერდებზე (ასევე სხვაგანაც)  განთავსებული მსგავსი ამოცანები