შეკითხვა:

გამარჯობა, დღეს ფიზიკის გაკვეთილზე ერთ უცნაურობას წავაწყდი: ამოცანა შემდეგია: ორი წრეწირია მოცემული, ერთის დიამეტრი=d, ხოლო მეორის დიამეტრი=4d. ეს წრეწირები ერთმანეთს არიან მიჯრილი და ბრუნავენ ხახუნის გარეშე. უნდა ვიპოვოთ n1/n2(სიხშირეთა შეფარდება). დაფასთან ამოვხსენი ასე: n1/n2=T2/T1 აქედან T1=Пd/v1 T2=4Пd/v2 ----->დავწერე ეს და სრულიად მექანიკურად, გაუაზრებლად, როცა შევაფარდე 4Пd/v1    Пd/v2-თან, შევკვეცე და მივიღე 4. ამ დროს ჩემი მასწავლებელი ბედნიერია მაიგრამ მე კი დავიბენი. მასწავლებელი ამბობს V1 და V2 ერთმანეთის ტოლიაო და ამიტომაც შევკვეცეთ ყველაფერიო. მიჩნდება კითხვა: რანაირადაა სიჩქარეები ტოლი მაშინ როცა V=Пd/T და დიამეტრი განსხვავებული აქვს ორივე წრეწირს.  თქვენ თუ დამეხმარებით მხოლოდ :// მადლობა წინასწარ

პასუხი:

არა!  იმისათვის რომ ერთმა წრემ ბრუნვაში აიყოლიოს მეორე წრე, აუცილებელია  მათ შორის არსებობდეს მშრალი უძრაობის  ხახუნი, მეტიც - ამისათვის მათ უკეთებენ კბილანებს. ამ დროს ორივე წრის კიდურა წერტილების  (გნებავს კბილანების)  წირითი  სიჩქარეები ერთნაირია .  იგივე პრინციპია ველოსიპედის თვლების მოძრაობისას ჯაჭვის(''ცეპის'')  გამოყენებით, ან ავტომობილებში ''დინამოს'' ლილვის ბრუნვა  ღვედური(''რემენი'') გადაცემით. აბა კარგად დააკვირდი?:  

- რადგანაც ეს წრეები დიამეტრებით 4-ჯერ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან -ანუ წრეწირის სიგრძეებიც 4-ჯერ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და...

- რადგანაც  ისინი ერთმანეთზე  არ სრიალებენ,

ამიტომ პატარა წრის ერთი ბრუნისას დიდი  წრე მეოთხედი ნაწილით შემობრუნდება  - ხომ  ?!!!

------------------

 დიამეტრი განსხვავებული აქვს ორივე წრეწირს.       დიამეტრები კი , მაგრამ პერიოდებიც იმდეჯერვე აქვთ განსხვავებული...ხომ  ?!!!wink