შეკითხვა:

საფანტის დასამზადებლად 20C ტემპერატულის 10 ლ წყალში დნობის ტემპერატურამდე გახურებული 2 კგ ტყვია ჩაასხეს . განსაზღვრეთ წყლის ტემპერატურის ნამატი. 

მადლობა წინასწარ

პასუხი:

ჩაასხეს   - ო ...ამით ის მიგვანიშნეს, რომ  თავდაპირველად    გვქონდა  დნობის ტემპერატურის მქონე(327oC) გამლღვალი ტყვია.... იგი გამყარდა - შესაბამისად გამოყო   rmტყ - სითბო, შემდეგ გაცივდა რაღაც   t =? ტემპერატურამდე, რაზეც კიდევ გამოყო    

cტყmტყ(327 - t) სითბო......

ამ სითბოთა ხარჯზე გათბა წყალი  t =? ტემპერატურამდე - შესაბამისად ამისათვის დაჭირდებოდა  cწყmწყ( t -20) სითბო.     დაწერე სითბური ბალანსის განტოლება:

                              rmტყ + cტყmტყ(327 - t) = cწყmწყ ( t -20)  .........   დაიხმარე ცხრილური მონაცემები და გამოთვალე  t=?