შეკითხვა:

მოგესალმებით რა მაინტერესებს იცით აი დავუშვათ რაღაც E ენერგია მოხმარდა კონდენსატორის დამუხტვას და ეს კონდენსატორი დაიმუხტა რაღაც Q  მუხტამდე ენერგიის შენახვის კანონიდან ამ კონდენსატორის საერთო ენერგია ხომ Q უნდა იყოს ? ხოლო ის ენერგია რაც ამ კონდენსატორიდან შეძლება მივიღოთ მაგ. განათებისათვის Q/2 ხომ ? 

კონდენსატორის მუხტი არის Q ხოლო ფირფიტის ფართობი S გასაზღვრეთ ფირფიტებს შორის მანძილი თუ კონდენსატორის დამუხტვაზე დაიხარჯა E ენერგია დიელექტრიკული შეღწევადობაა e

ესეთი ამოცანაა და ასე გავაკეთე კონდენსატორის მთლიანი ენერგია გავუტოლე მის დამუხტვაზე დახარჯულ ენერგიას და ვეცადე იქიდან ამომეგდო მანძილი მაგრამ არ გამოდის იქნებ დამეხმაროტ მადლობთ წინასწარ

პასუხი:

 ხომ Q უნდა იყოს ?        E = QU/2 = Q2/2C = CU2/2 = \(\varepsilon\)o\(\varepsilon\) Sd (E2/2)       (- ველის დაძაბულობაა)

 კონდენსატორის მთლიანი ენერგია გავუტოლე მის დამუხტვაზე დახარჯულ ენერგიას და ვეცადე იქიდან ამომეგდო მანძილი მაგრამ არ გამოდის

სწორად მსჯელობ:      E = Q2/2C......        ბრტყ კონდ. ტევადობა კი   C = \(\varepsilon\)o\(\varepsilon\) (S/d)   გამორიცხე    C  და დათვალე      d = \(\frac{2\varepsilon _{o}\varepsilon SE}{Q^{2}}\)

-----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე