შეკითხვა:

გამოთვალეთ დედამიწის ჩრდილის სიგრძე.

პასუხი:

შეკითხვა გაუგებარია. სად დაცემული დედამიწის ჩრდილი გაინტერესებთ?