შეკითხვა:

გამარჯობა.თუ შეგიძლიათ,დამეხმარეთ.
1)რა სიჩქარით უნდა ვისროლოთ ქვევით სხეული,რომ ახტომის შემდეგ იგი 20 მ-ით მაღლა ავიდეს?
2)მიწიდან რა სიმაღლეს მიაღწევს სხეული ახტომის შემდეგ,თუ მას 10 მეტრი სიმაღლიდან ვერტიკალურად ქვევით ივრიან 10მ/წმ სიჩქარით?
3) 2 კგ მასის სხეულის სიჩქარე ძალის მოქმედების შედეგად იცვლება ფორმულით v=6+4t.განსაზღვრეთ ამ ძალის მუშაობა პირველი 2 წამის განმავლობაში მოძრობის დროს.
რაც შეეხება მესამე ამოცანას.2 წამი ჩავსვი ფორმულაში,რომ სიჩქარე მეპოვა.აქედან v=14.განვლილი მანძილი,აქედან გამომდინარე,28.ამის შემდეგ,ვერ გავარკვიე,რა გამეკეთებინა.
 წინასწარ მადლობა.

პასუხი:

1)....2)....

აქ  აუცილებლად იგულისხმება, რომ საყრდენთან შეჯახემა აბსოლუტურად დრეკადია, რაც თავისმხრივ ნიშნაცს, რომ  სხეულის მექანიკური ენერგია არ იცვლება( დაჯახება რომ არადრეკადი ყოფილიყო მექ. ენერგიის ნაწილი აუცილებლად გადავიდოდა საყრდენისა და თვით სხეულის შინაგან ენერგიაში)   

ჩამოვარდნის ( საწყისი) სიმაღლე  საყრდენის მიმართ არნიშნე h1 -ით  და სიჩქარე კი  v1-ით, მაშინ საწყ. მექ. ენერგია  იქნება     E1 = mgh+ mv12/2

ასვლეს მაქსიმალური სიმაღლე -ით სადაც მისი სიჩქარე 0-ის ტოლი იქნება--- შასაბამისად არ ექნება კინეტიკური ენერგია.   საბოლოო მექ. ენერგია ---- E2 = mgh2

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ამ შემთხვევებშიმექანიკური ენერგია  არ იცვლება(''ინახება'')

mgh+ mv12/2 = mgh

ამის შემდეგ შენ თვითონ უნდა გაიკვლიო გზა.....

 

3)  თანაბარაჩქარებული მოძრაობისას      S = vot + at2/2  = [(vo + v)/2] • t  და არა  S = vt....

----------------------------------------

ამოცანების ამოსახსნელად თეორიის ცოდნა აუცილებელია ფორმულების დონეზე მაინც!!!!!