შეკითხვა:

 24ვ ძაბვის წრედში ჩართულ გამათმობელში გამავალი დენის ძალა 12ა-ია,რა დრო დასჭირდება 17280ჯ სითბოს გამოყოფას ? რომელი ფორმულით უნდა ამოვხსნა ?

პასუხი:

 რომელი ფორმულით უნდა ამოვხსნა ?

სახელმძღვანელოში ან ჩვენს საიტზე მოიძიე  დენის მუშაობა ... იქ მიაგნებ შესაბამის  ფორმულებს... სულ სამი ვარიანტია  

---------------------

არ გაგვინაწყენდე... შენთვის ასე აჯობებეს - ასე უფრო ისწავლი.  არ გვინდა ასეთ მარტივ საქმეში დათვური სამსახური გაგიწიოთ