შეკითხვა:

გამარჯობა.თქვენი დახმარების იმედი მაქვს.
1)რა წნევას მივიღებთ მიწაზე,თუ 50 კგ მასის ბავშვი 20 სმ წიბოს მქონე 10 კგ მასის კუბზე დადგება?
 ფორმულას ვწერ,ძალის ფარდობას ფართობთან ორივე მასის გათვალისწინებით და ვარიანტებში ასეთი რიცხვი საერთოდ არ არის.ერთ-ერთის მასა არ უნდა ჩავთვალო?
2)როგორ შეიცვლება ერთსა და იმავე სითხეში ჩაძირულ ხსეულზე მოქმედი არქიმედეს ძალა,თუ სხეულს დედამიწიდან ავიტანთ უცხო პლანეტაზე,რომლის მასაც და დიამეტრის დედამიწის მასასა და დიამეტრზე 4ჯერ მეტია?
3)რამდენჯერ გაიზრდება ადამიანზე მოქმედი წნევა,თუ ტბის ნაპირიდან ჩავალთ ტბაში 20 მ სიღრმემდე?
ჩემი აზრით,პასუხია 20x1000x10:10^5,მაგრამ ვარიანტებში ასეთი რიცხვი არაა.
წინასწარ დიდი მადლობა.

პასუხი:

1) ცხადია ორივეს მასა უნდა გაითვალისწინო  ...  და SI სისტემაშიც უნდა იმუშაო.... დაწერე ამოხსნის შენეული ვარიამტი და ვნახოთ....

2)   ამომგდები ძალა  განისაზღვრება ფორმულით    Fამ = \(\rho\)სთხ g Vჩაძ ....

უცხო პლანეტაზე მოხვედრის შემთხვევეაში  რა  შეიცვლება?...

დიახ! ..... თავისუფალი ვარდნის   g   აჩქარება, რომელიც დამოკიდებულია პლანეტის მასაზე და დიამეტრზე   g = G Mპლ /  Rპლ2     ..... გაითვალისწინე ამოცანის პირობა    და დაადგინე  თუ     როგორ შეიცვლება g ? .....  

- დიახ!  .... შე.... შე.... შეცივდება !   cheeky  ....  და   რამდენჯერ? .....

3)    ტბაში ჩასვლამდე    ბიჭზე მოქმედი წნევა  ატმოსფერულია  ...po .

ტბაში რაღაც   h  სიღრმეზე ჩასვლისას  მოქმედი წნევა    მოიმატებს და გახდება  

p = po + \(\rho\)gh ...  

და რამდენჯერ მომატებს?..... იმედია დამოუკიდებლად გაართმევ თავს.   და თუ ვერ გაართმევ,   იმ ტბაში გაყურყურმალებlaugh.

-------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე