შეკითხვა:

გამარჯობა ოლეგი მასწ, რაღაც სეკითხვები მაქვს და იქნებ დამეხმაროთ <3

 1 ტონა მასის ტვირთი ვერტიკალურად ააქვთ ამწეს საშუალებით. ტვირთის სიჩქარის გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრეთ 4წამში შესრულებული მუშაობა. ამის პასუხად ვიღებ 2000ჯ-ს(mv2/2), მაგრამ პასუხებში წერია 40კჯ. 

თოკზე დაკიდებული 50კგ მასის ტვირთი 1.2მ/წმ აჩქარებით აიტანეს 20მეტრ სიმაღლეზე. ა)გამოთვალეთ თოკის დაჭიმულობა.--->მე ქონა გამოვთვალე და მივიღე 50(1,2+10)=560 და პასუხებში წერია 550. ბ)გამოტვალეთ ტვირთის აწევისას შესრულებული მუშაობა 560•20=11200ჯ, პასუხებში წერია 1100. იქნებ დამეხმაროთ ამ სამ ამოცანაში შეცდომას ვუშვებ თუუ პასუხებშია არასწორად :// მადლობა წინასწარ <3  

პასუხი:

A = \(\Delta\)(mv2/2)  ეს ძალთა ტოლქმედის მუშაობაა , რომელიც თავისმხრივ  სიმძიმის ძალის მიერ შესრულებული   უარყოფითი  (-mgh)   და ამწეს მიერ შესრულებული  დადებითი მუშაობის  (Aამწე)   ალგებრული ჯამის ტოლია .... გეკითხებიან Aამწე -ს    Aამწე = mgh + mv2/2   ( მართალიცაა:  ამწეს მუშაობის ხარჯზე ტვირთმა შეიძინა  ორივე ენერგია: პოტ და კინ )

შეგიძლია მარტივადაც:  Aამწე = Fამწეh = m(g+a)h         a  და  h  კი დათვალე გრაფიკისა და კინემატიკური ფორმულების გამოყენებით....

-------------------------------------------

ნაგულისხმევია რომ    g = 9, 8 ( და არა 10) მ/წმ2 , რაც იწვევს აღნიშნულ განსხვავებას