შეკითხვა:

:// ჩვენ ხომ უბრალოდ გვეკითხებიან 4 წამში შესრულებული მუშაობა განსაზღვრეთო :// საიდან მიხვდით რომ ამწეს მუშაობა იყო :// როგორ დასვამდნენ კითხვას ტოლქმედის მუშაობა რომ გვაინტერესებდეს??

პასუხი:

ამწეს წევის ძალა ცხადია ბაგირის დაჭ ძალის ტოლია...

 ტვირთი თავისთავად ვერ დაიძვრებიდა.... ''გარედან"  უნდა ჩარეულიყო ვიღაც(რაღაც) ... ამწე ... იგი ანვითარებს წევის ძალას... ====  ქაჩავს(ჭიმავს) ბაგირს... ==== დაჭიმული ბაგირი  მოქმედებს ტვირთზე ....ამ ძალამ  უმნიშვნელოდ უნდა გადააჭარბოს(თითქმის ტოლი) სიმძიმის ძალას, რათა უბრალოდ დაძრას ადგილიდან და თანაბრად( და ამასთან ნელაც)   აიტანოს   რაიმე სიმაღლეზე... ამ დროს ამწის მიერ შესრულებული მუშაობა ხმარდება ტვირთისათვის ფაქტიურად მხოლოდ პოტ ენერგიის მინიჭებას   ... და ამ დროს ტოლქმედი ფაქტიურად ნოლის ტოლია.

მაგრამ აჩქარებით ასატანად   ცხადია  საჭირო იქნება მეტი წევის ძალა, რათა ტვირთს მზარდი კინეტ ენერგიაც მიანიჭოს

-------------------------------------

შესაძლოა დაესვათ კითხვა ტოლქმედის ან თუნდაც მხოლოდ სიმძიმის ძალის   მუშაობის შესახებაც... საერთოდ კითხვა გასაგებად უნდა იყოს დასმული . მაგრამ აქ შესაძლებელი იყო იმის მიხვედრა , რომ  ,,გარედან''  (ამწეს ან თუნდაც ანანოს)    შესრულებულ  მუშაობას  გვეკითხებოდნენ, რამეთუ ტვირთი თავისთავად ვერ აიწევდა მაღლა.