შეკითხვა:

ოლეგი მას თქვენი დახმარების იმედი მაქვს. ხვალ საკონტროლოს ვწერ და გთხოვთ მიშველეთ:

1) უძრავი ბრტყელი სარკის სიბრტყის მართობისადმი 30 გრადუსიანი კუთხით მოძრაობს წერტილოვანი წყარო 2 მ/წმ სიჩქარით. იპოვეთ წყაროს წარმოსახვითი გამოსახულებისა და სინათლის წყაროს ფარდობითი სიჩქარე.

2)დაცემული და არეკლილი სხივების მიმართულებებს შორის კუთხე 180 გრადუსია. განსაზღვრეთ დაცემის კუთხე.

3) სინათლის სხივი წყაროდან ეცემა სარკის ზედაპირზე და სარკის განაპირა 45 გრადუსიან კუთხეებს ქმნის. სინათლესა და გამოსახულებს შორის მანძილი 20სმ-ია იპოვეთ სარკის სიგანე.

პასუხი:

ჯერ ჯობს შენ თვითონ სცადო ამოცანის ამოხსნა.... დაათვალიერო საიტზე ახსნილი   მსგავსი  შინაარსის ამოცანები ... 

ერთერთი ამოცანა ამოხსნილია ჩვენს საიტზე... იხილე ბმული