შეკითხვა:

რას უდრის ატმოსფერული წნევა 1200 მ-ზე, თუ დედამიწის ზედაპირზე წნევა არის 780 მმ ვწყ.სვ. ? 

პასუხი:

სადღაც ამომიკითხავს( ღმერთო გამახსენე) დედამიწის ზედაპირიდან    2-3 კმ-ის მანძილზე  ატმოსფერული წნევა სიმაღლის ზრდასთან ერთად  ყოველ 12 მ-ზე  ვერცხლისწყლის სვეტის 1 მმ-ით მცირდება - ო.   შენც ხომ არ გსმენია ამის შესახებ ?  cheeky

....... დანარჩენი შენ თვითონ მოიფიქრე......