შეკითხვა:

 ორივე მხრიდან ღია 60სმ სიგრძის მინის მილი ჩაუშვეს ვერცხლისწყლიან ჭურჭელში, მისი სიგრძის 1/3 სიმაღლეზე. შემდეგ დახურეს მილი ზემოდან და ამოიღეს ვერცხლისწყლიდან. განსაზღვრეთ რა სიმაღლის ვერცხლისწყლის სვეტი დარჩა მილში თუ ატმოსფერული წნევა ნორმალურია და ტემპერატურა არ შეცვლილა.

პასუხი:

--------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის