შეკითხვა:

ერთ კონკრეტულ მაგალითზე ამიხსენით როგორ უნდა გამოვთვალო ორი განსხვავებული სიმკვრივის სითხის საზღვარზე მოტივტივე სხეულის სიმკვრივე.ან სხეულისა რომელიც ამ ორი სითხის ნარევშია ჩაძირული.....

პასუხი:

 

---------------------------

ოლეგი გაბრიაძე