შეკითხვა:

მე მაინტერესებს აქ სწორია თუ არა სიჩქარის ცვლილების-აჩქარების მიმართულება და ზომა, მადლობა წინასწარ

პასუხი:

აკი უკვე მოგწერე, რომ შენი სურათი  (თავისი ზომებით) შეესაბამება მხოლოდ კლებადი სიჩქარით  მოძრაობის  ზრდადში გადასვლის  1 წმ-ის  ხანგძლივობას... მაგრამ თუ დახაზავდი  2 წმ-ის ხანგძლივობისათვის, მაშინ  აჩქარების ვექტორი უნდა დაგემოკლებინა 2-ჯერ...

თუ რაიმე გაიგე, მაშინ დამიხაზე:

1)  მხოლოდ კლებადი სიჩქარით მოძრაობის   1 წმ-ის ხანგძლივობის სურათი

2) მხოლოდ  ზრდადი სიჩქარით მოძრაობის   2 წმ-ის ხანგძლივობის სურათი...

 და საერთოდ  ზოგად სურათში  დროს არ ითვალისწინებენ.. უბრალოდ ვექტორების მიმართულებებით   მსჯელობენ.

გაითვალისწინე რომ     Vx = Vox + axt