შეკითხვა:

გაუგებრობა მოხდა. დავალება მქონდა მოცემული რომ სხეულის საწყისი სიჩქარე იყო 2მ/წმ საბოლოო 6 მ/წმ და აჩქარება საითაა მიმართულიო. მე ამ დროს ერთმანეთის ქვეშ ვხაზავ და ვარკვევ აჩქარების მიმართულებას აი ასე:

 

მერე ვიფიქრე, საწყისი სიჩქარე რომ 2ის ტოლი იყოს ღერძის მიმართულებით და მერე საპირისპირო მხარეს გააგრძელოს მოძრაობა 6მ/წმ-ით მაშინ როგორი იქნებოდა აჩქარების მიმართულებამეთქი.-------->პირველი დავალება როგორი პრინციპითაც შევასრულე, ისე შეგიძლიათ დამიხაზოთ და ჩემი პირობის მიხედვით ამომიხსნათ? მაშინ გავერკვევი.... :(((

პასუხი:

მოკლედ....

ადრე ერთ მოსწავლეს მსგავსი საკითხი ასე ავუხსენი:

იგულისხმება , რომ           \(\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}\)