შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

სხეულს უბიძგეს დახრილ  სიბრტყეზე ზევით. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ სხეული უკან ჩამოსრიალდა. ჩამოსრიალების დრო 2-ჯერ მეტია ზევით მოძრაობის დროზე. რას უდრის ხახუნის კოეფიციენტი, თუ სიბრტყის დახრილობა 20 გრადუსია? მადლობა წინასწარ.
10ტ მასის ტრაქტორი, რომლის სიმძლავრეა 250კვტ, აღმართზე 5მ/წმ სიჩქარით ადის. გამოთვალე დახრის კუთხე. ხახუნს ნუ გაითვალისწინებთ.
M/m        რა ფარდობისათვის დარჩება სისტემა წონასწორობაში?
რა სიმაღლეზე უნდა გავუშვათ ხელოვნური თანამგზავრი, რომ იგი ყოველთვის დედამიწის ერთი და იმავე წერტილის თავზე იმყოფებოდეს? (მარგველაშვილიდან #7-10)
ორ ავტომობილს შორის მანძილი 100კმ-ია. ერთი მათგანი მოძრაობს მათი შემაერტებელი წრფისადმი 90გრადუსიანი კუტხით 50 კმ/სთ სიჩქარით, მეორე იმავე წრფისადმი 30 გრადუსიანი კუთხით, იმავე სიჩქარით. რა დროეს შემდეგ იქნება მათ შორის მანძილი უმცირესი? განსაზღვრეთ ეს მანძილი
გამარჯობათ ბატონო ოლეგ.ამოცანა მდგომარეობს შემდეგში:6მ სიმაღლეზე დაკიდებული ნათურის ქვეშ,მუდმივი 2 მ/წმ სიჩარით მოძრაობს 1.5მ სიმაღლის  ადამიანი.იპოვეთ დედამიწის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ადამიანის თავის ჩრდილის მოძრაობის სიჩქარე.
გამარჯობათ, რამოდენიმე მარტივი კითხვა მაქვს რომელებიც კარგად ვერ გავიგე. 1.ფარდობითია თუ არა სხეულის მოძრაობის ტრაექტორია და გავლილი მანძილი ? პასუხი დაასაბუთეთ 2.სხეულის მოძრაობის შესასწავლად აუცილებელია თუ არა მისი მდებარეობის განსაზღვრა ? ახსენით, რატომ. 3. შეიძლება თუ არა სხეულის გადატანითი მოძრაობისას მისი ნივთიერ წერტილად ჩათვლა ? რატომ?  გმადლობთ
როგორია თქვენი ვარაუდი ერთი და იმავე საყრდენი ფართობის სხეულებიდან რომელი სხეულის წონასწორობაა უფრო მდგრადი, რომლის მასათა ცენტრიც უფრო ქვევითაა თუ უფრო ზევით, გთხოვთ უპასუხეთ დიდი მადლობაა    
მოცემული გვაქვს   სხვადასხვა   ლითონისაგან   დამზადებული  ერთნაირი  ზომის(გარეთა მოცულობის)  და წონის(მასის)   სფეროები-- ერთი  მასიური(ღრუს გარეშე)  და მეორე კი  ღრუიანი.    ლითონების სიმკვრივეები  უცნობია.    როგორ   გავარჩიოთ   ღრუიანი  სფერო  მასიურისაგან?
გამარჯობა, ასეთი ამოცანები მაქვს: 1) ორი ერთნაირი პატარა გამტარი ბურთულა, რომელთა შორის მანძილი 10სმ-ია, მიიზიდებიან 5,0x10-5  ნ ძალით. თუ ბურთულებს ერთმანეთს შევახებთ და შემდეგ იგივე მანძილით დავაშორებთ ურთიერთქმედების ძალა 4×10-5 ნ გახდება. განსაზღვრეთ ბურთულების მუხტები. 2)0.2 მ-ით დაშორებული ორი პატარა,ერთნაირი დამუხტული ბურთულა მიიზიდება 4×10 ხარისხად -3 ნ ძალით. ბურთულების შეხების და იმავე მანძილით დაშორების შემდეგ მათ ერთმანეთი განიზიდეს 2,25×10 ხარისხად -........
გამარჯობა ბატონო ოლეგგ იქნებ დამეხმაროთ? წესიერი ეხვსკუთხედის წვეროებზე ერთმანეთის მიყოლებით მოტავსებულია+q +q +q -q -q-q muxtebi.განსაზღვრეთ ექვსკუთხედისცენტრში  მოთავსებული +qმუხტზემოქმედიძალა, თუ ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძე a-ს ტოლია.   მადლობა წინასწარ...
რაზმმა ჯერ გაიარა 400 მ ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით, შემდეგ 500 მ აღმოსავლეთით, შემდეგ კი 300 მ ჩედილოეთით. იპოვეთ გრაფიკულად რაზმის გადაადგილება. ( მოდული და მიმართულება)
გამარჯობა, მადლობა ამომწურავი პასუხისთვის, ამ საიტზე გავიგე ყველაზე ზუსტი პასუხი ჩემ კითხვაზე, უბრალოდ ერთი კითხვა კიდევ გამიჩნდა ,  თუ წნევის ცვლილება არ ქმნის უშუალოდ ტემპერატურის ცვლილებას, მაშინ სიმაღლეზე ასვლისას (მაგ. მწვერვალებზე) რატომ მცირდება გარემოს ტემპერატურა? შინაგან ენერგიაში რა იგულისხმება, მოლეკულებს/ატომებს შორის მოქმედი ხახუნის ძალა? შეიძლება ვთქვათ ასე?
გამარჯობა როგორც ვიცით ტემპერატურა და წნევა პირდაპირპროპორციულ დამოკიდებულებაშია, როდესაც ბალონს ვავსებთ რაიმე აირით წნევა იმატებს და შესაბამისად ტემპერატურაც, შევსების/გარკვეული დროის შემდეგ ტემპერატურა ისევ ქვევით იწევს ნორმალურ დონეზე, მაგრამ წნევა კი იგივე რჩება, რატომ ხდება ასე? გასაგებია ის რომ ბალონის შიგნით და გარემოს ტემპერატურა წონასწორობის დამყარებისკენ მიისწრაფის, მაგრამ მეორეს მხრივ წნევა არ იცვლება , მაშინ ტემპერატურაც ხომ უნდა დარჩეს იგივე?
ზამბარაზე მიმაგრებული სხეულის კოორდინატი x თავისუფალი რხევისას იცვლება (-X, +X) შუალედში. სხეულის მაქსიმალური სიჩქარე რხევისას უდრის V_ს. რისი ტოლია სხეულის სიჩქარე x= X/2 წერტილში?
1. ორი ბრტყელი პარალელური ფირფიტით შედგენილი კონდენსატორის ტევადობაა C. კონდენსატორის ფირფიტებს შორის სივრცის 2/3 ნაწილი შეავსეს e=2 დიელექტრიკული შეღწევადობის მქონე დიელექტრიკით. რისი ტოლია მიღებული კონდენსატორის ელექტროტევადობა?  2. U ძაბვამდე დამუხტული გარკვეული ტევადობის კონდენსატორი განმუხტეს R წინაღობაზე. ქვემოთ ჩამოთვლილი გამოსახულებებიდან რომლის პროპორციულია წინაღობაზე გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა?  a) Q~U1R0    b) Q~U1R1     c) Q~U2R-1    d........
მას, იმპედანსის მნიშვნელობა ვერ გავიგე კარგად და ქართულადაც ვერ ვიპოვე ახსნა ... 
5.22 გედენიძიდან: აკუმულატორთა ბატარეის დამუხტვისას დენის ძალა 2,5ა-ია, ძაბვა ბატარეის მომჭერებზე 12,5 ვ. ბატარეის ემ ძალა კი 12 ვ. განსაზღვრეთ ბატარეის შიგა წინაღობა. (0,2 ომი) 5.23:  1 ომი შიგა წინაღობის აკუმულატორთა ბატარეა დასამუხტად მიერთებულია 12ვ ძაბვის დენის წყაროსთან. განსაზღვრეთ ბატარეის ემ ძალა, თუ დამუხტვისას დენი 500 მა-ია. (11,5ვ).
გამარჯობათ პატივცემულო რამოდენიმე დღის წინ ვნახე ვიდეო სადაც ნაჩვენებია რომ ერტ-ერთი ექსტრემალი წყალზე დადის მოტოციკლეტიტ და ესეთი კითხვა გამიჩნდა როგორ ? :D ai es video https://www.youtube.com/watch?v=lDi9uFcD7XI
გამარჯობა, ბატონო ოლეგ, გამოსაშვები გამოცდების ნიმუშებში შემხვდა ასეთი ამოცანა - უარყოფითად დამუხტული სხეული მახლობელ უარყოფითად დამუხტულ ლითონის სხეულზე შეიძლება მოქმედებდეს... სწორი პასუხი კი აღმჩნდა, რომ შეიძლება მოქმედებდეს როგორც განზიდვის, ისე მიზიდვის ძალით ან საერთოდ არ მოქმედებდეს... შეგიძლიატ ამიხსნათ რატომ?? წინასწარ დიდი მადლობა დახმარებისთვის...