შეკითხვა:

შლაგბაუმის ამოცანას რაც შეეხება, იქ წერია, რომ შლაგბაუმთან დგას. მე ასე ამოვხსენი:სიჩქარის დროზე დამოკიდებულება დავხაზე. ჯერ მიდის აჩქარებული მოძრაობა, მაქს. აჩქარებით 0.25. რომ მიაღწევს 5მ~წმ-ს, მერე თანაბარი მოძრაობა წავა, დრო რომ მინიმალური იყოს. გავლილი მანძილი, ანუ ფართობი 300-ს გავუტოლე. სამკუთხედის კათეტებია 5(სიჩქარე) და 20(დრო) (აჩქარება რომ 0,25 გამოვიდეს). ხოლო პარალელოგრამის გვერდებია 5 და x (დრო აღვნიშნე)                                                                                                    (20 x 5)/2 +5x=300                                                                                                                                          x=50   ანუ მთელი დრო 20+50=72 (პასუხში 72 წერია!)  ბოდიშით, შემომეშალა!

პასუხი:

და რისთვისაა მოცემული პირობა ....''შლაგბაუმი იხსნება ზუსტად 30 წმ_-შიო" ???