შეკითხვა:

ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოძრავ 5 კგ. მასის ძელაკზე 20 ნიუტონი სრიალის ხახუნის ძალა მოქმედებს, მაშინ ხახუნის კოეფიციენტის 4 ჯერ შემცირებისას იმავე სხეულისთვის სრიაილის ხახუნის ძალა შემცირდება ?

 

 

პასუხი:

შენს ამოცანაში    სრიალის   ხახუნის ძალა   Fხახ =\(\mu\)N = \(\mu\)mg  ... \(\mu\)- ხახუნის კოეფიციენტია   და  მისი    4-ჯერ  შემცირება რას გამოიწვევს? .....მე არ ვიცი,   მაგრამ შენ უნდა იცოდე!!!