შეკითხვა:

დიდი მადლობა ბატონო ოლეგ რომ კითხვებზე მპასუხობთ)
ფაბრიკის თანამშრომელთა 3/4 ნაწილი ქალია. თანამშრომელ მამაკაცთაგან 4/7 ნაწილი ქართველია, ხოლო 24 – უცხოელია. სულ რამდენი თანამშრომელია ფაბრიკაში? 

პასუხი:

დავუშვათ ფაბრიკაში  არის  x  თანამშრომელი.... 3/4 ნაწილი   ქალიაო, ანუ   ქალების რაოდენობაა(ცალობაში cheeky)     3x/4.........      .. ე.ი.  მამაკაცები ყოფილან   x/4  (ცალობაში) ....

მამაკაცების 4/7 ნაწილი  ქართველიაო, ე.ი. დანარჩენი   3/7 ნაწილი  კი უცხოელია-ო,    

ანუ    (3/7)•(x/4) = 3x/28   ყოფილან უცხოელები.   პირობის თანახმად  კი უცხოელი მამაკაცი         24 -  აო!....   ანუ       3x/28 = 24  ------------>   x = ?    

-------------------------------------

 დავამთავრეთ  ეგეთი მარტივი  კითხვები!........