შეკითხვა:

და მაინც, როგორ იქცევა დაუმუხტავი ბურთულა ერთგვაროვან ველში?

მთლად კარგად ვერა, თუ იგი ლითონისაა, ერთგვაროვანს არაერთგვაროვნად აქცევს მის მახლობლად. ხოლო არაერთგვაროვანში გასაფუჭებელიც არაფერია.

პასუხი:

კარგი შენიშვნააlaugh