შეკითხვა:

განსაზღვრეთ ალუმინის მავთულის განივკვეთის ფართობი და სიგრძე, თუ მისი წინაღობაა  0,1 ომი, მასა კი 54 გრამი.

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის 

უპასუხა: ოლეგ გაბრიაძემ