შეკითხვა:

უკავრავად ამოცანა გამოვგზავნე მაგნიტურ ველზე(ბოლოა) და პასუხი არ წერია რატომ?

პასუხი:

იმიტომ, რომ .... იმიტომ!laugh

კიდევ სცადე