შეკითხვა:

სიტყვა არის ჩასასმელი : პარაელური შეერთების დროს ძაბვა წრედის ნებისმიერ წერტილში................... , დენის ძალა ................ , წინაღობა ..................

პასუხი:

არასწორად არის ჩამოყალიბებული  აზრი  -''პარალელური შეერთების დროს ძაბვა წრედის ნებისმიერ  წერტილში'' .....

მიტომ  ასე შეავსე   --- ფიზიკა   საინტერესო  (ან  აუტანელი )    საგანია  wink